Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Inspekcje obiektów hydrotechnicznych
  • Inwentaryzacja podwodnej części nabrzeży, wszelkich obiektów hydrotechnicznych i jednostek pływających (w tym platform wiertniczych).
  • Inspekcje jednostek pływających.
  • Podwodne badania nieniszczące.
  • Prace poszukiwawcze, penetracje i wizje lokalne.
  • Wykonanie map batygraficznych.
  • Wystawianie międzynarodowych atestów nurkowych.
  • Podczas wykonywanych robót prowadzimy ciągły monitoring pracy nurka.
  • Wykonujemy podwodną dokumentację filmową i fotograficzną w zapisie cyfrowym.
  • Usuwamy podwodne przeszkody nawigacyjne z torów żeglugowych, podejściowych i nabrzeży