Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

  • Inspections of hydro engineering structures.
  • Inventory of underwater zone of watersides, any hydro engineering structures and floating units (including drilling rigs).
  • Inspections of floating units.
  • Underwater non-destructive examinations.
  • Searching works, penetrations and local inspections.
  • Making bathygraphic maps.
  • Issuing international diving certificates.
  • We maintain the continuous diver’s monitoring during work.
  • We make underwater film and photographic documentation in digital recording.
  • We remove underwater navigation obstructions from maritime and approach tracks, as well as, from watersides.