Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wykonujemy szereg specjalistycznych podwodnych prac inżynierskich m.in.:

 • Cięcie i spawanie podwodne metodą łuku elektrycznego
 • Betonowanie podwodne, umacnianie dna i uszczelnianie ścianek
 • Prace murowe
 • Iniekcja żelbetonowych konstrukcji podwodnych wraz z naprawą powierzchniową
 • wykonywanie injekcji strumieniowych   (jet grouting) 
 • Podwodne montaże infrastruktury technicznej, prace konstrukcyjne
 • Demontaże podwodne i rozbiórki
 • Podwodne prace pirotechniczne
 • Wydobywanie zatopionych przedmiotów, przeszkód wodnych i wraków
 • Prace w zbiornikach oczyszczalni ścieków  – prowadzone bez konieczności opróżniania i wyłączania z ruchu zbiorników
 • Prace w zbiornikach zamkniętych, w środowisku zanieczyszczonym, w cieczach agresywnych i niebezpiecznych

Nasza firma dysponuje wykwalifikowanym zespołem nurków, wyspecjalizowanych w podwodnym czyszczeniu poszycia kadłubów statków oraz podpór platform za pomocą specjalistycznego pojazdu podwodnego „Brush kart”. Jednocześnie jesteśmy w stanie wykonać wszelkie specjalistyczne prace podwodne przy jednostkach pływających.