Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 In Alpinur Company we carry out river regulations, building of canals, protection embankments, dams and water reservoirs, irrigation of dry soils by means of ditches etc., and draining of marshy soils by means of canals.

In drawing works, with the help of suction-pump dredger, we use an innovative and effective method of removing material using geofabric sleeves, which separate water from sediments and let water flow back to the water system