Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Wykonujemy prace zasypowe, czerpalne i podczyszczeniowe
  • Usuwamy podwodne przeszkody nawigacyjne z torów żeglugowych, podejściowych i nabrzeży
  • Realizujemy pogłębianie i umacnianie dna
  • Pogłębianie, umacnianie dna-wzmacnianie i budowa wałów przeciwpowodziowych,
    brzegów rzek i zbiorników wodnych z wykorzystaniem pozyskanego urobku podczas bagrowania oraz
    zastosowaniem tkanin geowłókninowych np. rękawów, geowałów.