Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • We offer a full service in the field of configuration and building floating water constructions – ports, marinas and platforms, all produced by Spanish and French companies.The use of aluminium constructions and floats made of plastic makes the offered solutions exceptionally durable, resistant to corrosion and other destructive factors.


Detailed information on the product can be obtained upon
the e-mail enquiry sent to the address: info@alpinur.pl