Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Oferujemy wykonanie nowych, kompleksowe remonty oraz wzmocnienia istniejących obiektów:
śluz, jazów,zapór, nabrzeży, pirsów, pomostów, podpórmostowych, falochronów itp.
żelbetonowych, betonowych, stalowych, murowych, drewnianych i w technologiach łączonych.

Montaż i posadowienie rurociągów oraz kabli przez przeszkody wodne.

Podwodne roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Szczegółowy opis realizowanych prac, możliwości technicznych, stosowanych technologii i rozwiązań można otrzymać po wysłaniu zapytania mailowego na adres info@alpinur.pl