Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 We offer the execution of new structures, extensive repairs and reinforcement of existing structures such as:
sluices, weirs, dams, watersides, jetties, platforms, bridge supports, breakwaters, etc.
reinforced concrete, concrete, steel, brick, wooden, and in join technologies ones.

Assembly and foundation of pipelines and wires through water obstructions.
Underwater demolition and disassembly works.
Detailed description of works executed, technical possibilities, technologies and solutions used may be obtained upon mail inquiry sent to the address info@alpinur.pl