Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

•Construction of bathing beach commissioned by AKWEN Czerwonak

•Construction of mooring lines (pile moorings) at Lake Trzesiecko in Szczecinek – Phase I

•Construction of rain sewage system at Fosfan Coast in Szczecin – commissioned by Hydrobudowa 9 S.A.

•Reconstruction of bank protection of W2 processing water Canal – commissioned by Zakłady Chemiczne Police S.A.

Building a yacht harbour in VIGO, Spain of a 250m mooring line length  
• Installing 22 steel piles of a 12 to 15m length
• Installing floating pontoons
• Disassembling existing dead anchors from a 4m deep sea bottom (16 pieces)
• Building a yacht harbour in GIJONN, Spain of a 180m mooring line length
• Installing 16 steel piles of a 15m length .
• Installing 15 floating pontoons
• Coast reinforcement of a 55m length and 264 m3 earth’s volume on commission of AISTER MARINAS COMPANY headquartered in Vigo, Spain
• Work of a floating crane and towboat with a pontoon at pile cutting and assembly of devices used to load trials of piles of newly built bridge supports on the Regalica River (East Oder River) and the West Oder River on commission of AARSLEFF Ltd.
• Hydro engineering works at building bridge supports on the Regalia River (East Oder) and West Oder River on commission of Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Poznań branch .
• Bringing the span of road bridge from under water on the West Oder River on commission of Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Poznań branch.
• Repairing a transverse slip for Tryton Werft – Duisburg shipyard.
• Underwater and hydro engineering works at the modernization of Poznań coast in Szczecin harbour.
Building of a 300KN mooring bollard and coast reinforcement (extension of Bydgoskie Waterside) on commission of "Rolsped" Ltd.