Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR I - POGŁĘBIARKA CHWYTAKOWA /DŹWIG 

 Rejon żeglugi 2

 Samobieżna pogłębiarka chwytakowa pozycjonowana za pomocą  podpór stabilizujących
 pojemności chwytaka 0,8m³.
 Materiał główny: stal
 wymiary: długość całkowita 25,32m 
 szerokość całkowita 8,31m 
 wysokość 3,8m
 Największe dopuszczalne zanurzenie: l,47m
 wyporność 274,000 m³
 łączna moc 103 KW
 Jednostka służy jako baza nurka