Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR I – GRAB DREDGER/CRANE
Maritime region 2
Self-propelled grab dredger positioned by means of stabilization supports
grab capacity 0,8m³.
Main material: steel
dimensions: total length 25,32m
total width: 8,31m
height: 3,8m
maximal acceptable draught: l,47m
displacement: 274,000 m³
total power: 103 KW
This unit is used as a base for divers