Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR  III - DŹWIG PŁYWAJĄCY

Rejon żeglugi 2

Dźwig pływający o udźwigu 50 Mg oraz wyporności 298,000m³
Materiał główny, z którego zbudowano statek: stal
Wymiary: długość całkowita 26,60m
szerokość całkowita 9,10 m
Największe dopuszczalne zanurzenie 1,77 m