Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR  III – FLOATING CRANE
Maritime region 2
Floating crane of capacity 50 Mg and displacement 298,000m³
The main material of which the ship is built – steel
Dimensions: total length 26,60m
total width: 9,10 m
maximal acceptable draught: 1,77 m