Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ „AKWEN" W CZERWONAKU

Czerwonak, 21.01.2011r.

Referencje

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN" w Czerwonaku zaświadcza, że firma ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Targowej 5 wykonała na nasze zlecenie „Wybudowanie kąpieliska w Owińskach".
Zakres powyższego zlecenia obejmował:

1. Roboty ziemne i makroniwelacja
- wybieranie niecki kąpieliska
- separacja gruntów za pomocągeowłókniny TenCate Polyfelt  
- przemieszczenie mas ziemnych
- kształtowanie skarp i nasypów
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
- nawiezienie warstwy piasku płukanego
- usuniecie trzciny na kąpielisku
- wyrównanie nabrzeża w okolicy miejsca wypożyczalni sprzętu wodnego
- dostarczenie i rozplantowanie 120 t piasku płukanego w miejsce wypożyczalni sprzętu wodnego

2. Ogrodzenie z siatki
- wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wys. 1,5m na słupkach stalowych
- osłonięcie ogrodzenia matami wiklinowymi
- wykonanie dwóch bram wjazdowych

3. Pomost pływający
- dostawa i montaż pomostu pływającego 12x2m S-7
- dostawa i montaż trapu wejściowego 6x1,5m
- dostawa i montaż barierki i drabinek zejściowych
- zamontowanie lin i pływaków na kąpielisku


4. Wykonanie przeglądu czystości dna i sporządzenie z wykonanych prac Atestu nurkowego
 


PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO - BUDOWLANE „A. PIASKOWSKI I SPÓŁKA" SP. Z O.O.

Dąbrowa Górnicza, dnia 16.12.2010 r.

Referencje

Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlane „A- Piaskowski i Spółka" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej potwierdza, że Firma ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 5 wykonała na nasze zlecenie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza -Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I" następujące roboty:
1. Wbicie pali z rur stalowych fi 219 mm z jednostek pływających o dł. 5m w ilości 30 szt. oraz o dł. 6m w ilości 28m wbijanych na głębokość od 3,5 do 4,0m w plażę oraz dno jeziora
2. Zalanie betonem C12/15 powyższych pali stalowych

Pracownicy firmy ALPINUR wykazali się wysokim profesjonalizmem, prace zostały wykonane rzetelnie oraz terminowo. Polecamy firmę ALPINUR jako fachowego wykonawcę tego rodzaju prac.

 


REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

 

Gdańsk, dn. 14.01.2011r.

REFERENCJE

Firma ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 5 w wyniku wygranego przetargu wykonała dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z umową nr 57/2010 z dnia 30.09.2010 zadanie pn: „Roboty podczyszczeniowo - konserwacyjne w mieście Toruń na prawym przyczółku osi przeprawowej Toruń w km 737,9 rzeki Wisły" Zakres prac obejmował:

Basen przystani
-karczowanie drzew i krzewów,
-rozbiórka istniejącej opaski kiszkowo - palowej w ilości 120 mb, -podczyszczenie basenu przystani i toru T w ilości 4009,4 m3,
-umocnienie skarp materacami gabionowymi ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej wraz z humusowaniem w ilości 141 mb.

Ostroga regulacyjna nr 14
-uzupełnienie narzutu nadwodnego i podwodnego kamieniem łamanym w ilości 403,5 m3, -ubezpieczenie skarpy powyżej ostrogi w ilości 16mb.

Przymostki przeprawy
-czyszczenie i uzupełnienie istniejących ubytków tzw. „suchym" betonem w ilości 5 m3, -wykaszanie skarp na całej powierzchni przymostków wraz z usunięciem namułów w ilości 800 m2,
-malowanie antykorozyjne barierek zabezpieczających oraz polerów cumowniczych.

Powyższe prace zostały wykonane w terminie umownym i zgodnie z projektem.

 

 


GMINA STEPNICA

Stepnica, dnia 17.01.2011 r.

REFERENCJE
Firma ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 5 w wyniku wygranego przetargu wykonała na zlecenie Gminy Stepnica następujące zadanie: „Remont wyciągu łodzi rybackich oraz remont umocnienia brzegu w Porcie Rybackim w Stepnicy" oraz „Wykonanie przeglądu konstrukcji podwodnej falochronu osłonowego w basenie rybackim portu Stepnica"
 

Zakres prac obejmował:
1. Remont umocnienia brzegowego:
• Rozebranie i wywóz elementów rozbiórkowych nawierzchni starego nabrzeża w il. 63 m3
• Uszczelnienie ścianki szczelnej żelbetowej betonem oraz listwą drewnianą szt. 33
• Posadowienie koszy gabionowych w il. 50 m2
• Wykonanie oczepu żelbetowego
• Uzupełnienie ziemi przy podwyższonym oczepie i kawern w il. 16m3
• Wykonanie chodnika z jednolitej płyty betonowej


2. Remont wyciągu dla łodzi rybackich:
• Rozbiórka elementów wyciągów dla łodzi rybackich
• Wykonanie nowego pokładu wyciągu łodzi rybackich z elementów drewnianych
• Ułożenie kostki kamiennej na brzegach wyciągu
• Zamontowanie wiaty ochraniającej wyciągarkę łodzi rybackich
• Zamontowanie elektrycznej wyciągarki łodzi rybackich


3. Wykonanie podwodnego przeglądu falochronu osłonowego w Basenie Rybackim portu w Stepnicy:
• Wykonanie podwodnej inspekcji falochronu osłonowego
• Wykonanie prac sondażowych wokół falochronu
• Sporządzenie Atestu nurkowego z przeprowadzonych prac wraz z opisem konstrukcji falochronu
• Sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej z przeprowadzonego przeglądu
 

Prace przebiegły terminowo. Firma ALPINUR jest solidnym i rzetelnym wykonawcą.

 


ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o.

ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o.
Samociążek 92, 86-010 Koronowo
tel. (52) 3825800, fax (52) 3825840
www.ew.koronowo.pl

Płoty 18.01.2011 r.

 

List polecający

Niniejszym pismem potwierdzamy niżej wymienione fakty:

W 2008 r. firma „ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" z siedzibą w Gryfinie, wykonała w naszej spółce prace dogęszczające grunt w EW Trzebiatów II. Prace zostały wykonane terminowo, fachowo i zakładany cel został osiągnięty zgodnie z założeniami projektowymi.
W 2009 r. z w/w firmą podpisaliśmy umowę na wykonanie metodą iniekcji żywicami epoksydowymi, uszczelnienia ścian komory wodnej turbiny w Prusinowie. Prace te również zostały wykonane solidnie i terminowo.
Z prac wykonanych przez firmę „ALPINUR" jesteśmy zadowoleni, współpraca z kierownictwem i pracownikami firmy układała się dobrze, dlatego polecamy tą firmę jako firmę solidną i godną zaufania.

  z poważaniem 

    DYREKTOR

Edward Oleskiewicz

 

 

 

 


LIST REFERENCYJNY Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich "PZZ"

LIST REFERENCYJNY

Firma „ALPINUR" P.P. i H. wykonała na zlecenie Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ" S.A. w miesiącach luty - kwiecień 2004 r roboty podwodne i hydrotechniczne nabrzeża Poznańskiego w Porcie Szczecin. Zakres prac obejmował wykonanie:

Uszczelnienie drewnianych ścianek szczelnych.
Wymiana drewnianych skleszczeń ścianki szczelnej.
Wymiana ściągów stalowych drewnianej ścianki szczelnej.
Wykonanie nowych oczepów na drewnianej ściance szczelnej.
Wykonanie ścieżki cumowniczej.
Wykonanie balustrad zabezpieczających.
Uszczelnienie żelbetonowej ścianki szczelnej.
Uszczelnienie stalowej ścianki szczelnej.
Wydobycie przeszkód nawigacyjnych w ilości około 20t.
Naprawa uszkodzonego oczepu żelbetonowego na odcinku 12mb.
Wymiana odbojnic z wałków typu wolbrom.
Wykonanie iniekcji spękanego oczepu.
Wykonanie i montaż drabinek wyłazowych.
Wykonanie umocnienia brzegowego.
Prace konserwacyjno-malarskie stalowych elementów nabrzeża.

Prace przebiegały sprawnie, terminowo przy zastosowaniu właściwych rozwiązań technologicznych.
Jakość wykonanych robót ocenia się jako dobrą.


LIST REFERENCYJNY Szczecińskie Zakłady Zbożowo - Młynarskie "PZZ"

LIST REFERENCYJNY

Firma „ALPINUR" P.P. i H. wykonała na zlecenie Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ" S.A. w miesiącach wrzesień - listopad 2005 r prace remontowe komór Młyna w Kluczewie.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 • Montaż i demontaż rusztowań
 • Usuwanie zanieczyszczeń w komorach
 • Wymiana i naprawa ściągów
 • Prace murarsko - tynkarskie
 • Iniekcja elementów konstrukcji komór
 • Reprofilacja ubytków betonu i tynku

Prace przebiegały sprawnie, terminowo przy zastosowaniu właściwych rozwiązań technologicznych.
Jakość wykonanych robót ocenia się jako dobrą.
mgr inż Maciej Nowakowski


AISTER MARINAS

Reference Letter

In hereafter document Firma AISTER MARINAS gives the references to the supplier (subcontractant) ALP1NUR P.P.iH.  with head office in Otoki 1, 74-111 Lubanowo . And recomends ALPINUR as a good end skillful supplier
The firm ALPINUR P.P.i H. in year 2006 was working as a subcontractor in building of a yacht port in GIJÓNŃ in Spain.
The work consisted of:

 • building of a yacht port with the length of 180m for mooring
 • installing of 16 steel piles of 15 m length
 • installing of floating pontoons 15 pieces
 • reinforcement of the banks with length 55m and volume of ground 264 m 3

The total value of work was 195.800 euros
The ordered work was done professionally, consciensciousfy and in time, according to the contract specifications and existing regulations. The Company ALPINUR was outstandingly efficient, and the collaboration was very good.
We appraciete the quality of work, professionalism and experience of the supplier.
And we are especially grateful for his technical knowledge and advice in many complex solutions during the above montioned works.


AISTER MARINAS

In hereafter document Firma AISTER MARINAS gives the references to the supplier (subcontractant) ALPINUR P.P.iH.  with head office in Otoki 1, 74-111 Lubanowo . And recomends ALPINUR as a good end skillful supplier
The firm ALPINUR P.P.i H. in year 2005 and 2006 was working as a subcontractor in building of a yacht port FUNTA LAGOA in VIGO in Spain.
The work consisted of:

 • building of a yacht port with the length of 250m for mooring
 • installing of 22 steel piles of 12 to 15 m length
 • installing of floating pontoons*
 • remowal of existing dead weights from the bottom at 4m (16 pieces)

The total value of work was 221.560 euros
The ordered work was done professionally, consciensciousły and in time, according to the contract specifications and existing regulations. The Company ALPINUR was outstandingly efficient, and the collaboration was very good.
We appraciete the quality of work, professionalism and experience of the supplier.
And we are especially grateful for his technical knowledge and advice in many complex solutions MARINAS Josś A. Pifteiro Sśnchez General Manager during the above montioned works.