Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

 

ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne
 

Sekretariat:
e-mail: info@alpinur.pl

Prezes zarządu: Dariusz Torebko
e-mail: dariusz@alpinur.pl
tel. 501 383 997