Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne Sp.z o. o. 
74-100 Gryfino Zachodniopomorskie ul.Targowa 5

Office:
e-mail: info@alpinur.pl

President of the Board: Dariusz Torebko
e-mail: dariusz@alpinur.pl

Investment Preparation Department:
e-mail: info@alpinur.pl