Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

DNV PN-N 18001:2004

DET NORSKE VERITAS
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Certyfikat Nr 46977-2009-AHSO-POL-DNV Rev.1
Niniejszym potwierdza się, że
ALPINUR PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE Sp.z o.o. 
ul. Targowa 5, 74-100 Gryfino, Polska

spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania:
PN-N-18001:2004
Certyfikat obejmuje następujący zakres wyrobów / usług:
Budowlane prace podwodne,
poszukiwanie i wydobywanie oraz inspekcje
 i inwentaryzacje podwodne na małej i średniej głębokości do 50 m.Prace hydrotechniczne, w tym roboty czerpalne.
 
Data pierwszej certyfikacji: 21 listopada 2005 
Miejsce i data: Gdynia       17 czerwca 2010 
Certyfikat jest ważny do:   21 listopada 2011

W imieniu Jednostki Certyfikującej:
DNV BUSINESS ASSURANCE POLAND SP. Z O.O.
Audyt został przeprowadzony pod nadzorem:
Zbigniew Wąsik  Audytor Wiodący
Tomasz Słupek  Pełnomocnik Zarządu

Niespełnienie wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację może spowodować utratę ważności certyfikatu
Det Norske Yeritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia,. Tel: +48 58 51 15 000 www.dnv.com / www.dnv.pl

 


DNV OHSAS 18001:2007

DET NORSKE VERITAS
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Certyfikat Nr 46978-2009-HSO-POL-DNV Rev. 1
Niniejszym potwierdza się, że
 System Zarządzania firmy
ALPINUR PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE SP. Z O.O.
w ul. Targowa 5, 74-100 Gryfino, Polska
spełnia wymagania normy
OHSAS 18001:2007

Certyfikat obejmuje następujący zakres wyrobów / usług:
Budowlane prace podwodne, poszukiwanie i wydobywanie
oraz inspekcje inwentaryzacje podwodne prowadzone na małej i średniej głębokości do 50 m.
Prace hydrotechniczne, w tym roboty czerpalne.

Data pierwszej certyfikacji: 21 listopada 2005
 Miejsce i data: Gdynia:     17 czerwca 2010
Certyfikat jest ważny do:   21 listopada 2011

W imieniu Jednostki Certyfikującej:
DNV BUSINESS ASSURANCE POLAND SP. Z O.O.
 

Audyt został przeprowadzony pod nadzorem:

Audytor Wiodący Zbigniew Wąsik
Pełnomocnik Zarządu Tomasz Słupek

Niespełnienie wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację może spowodować utratę ważności certyfikatu

Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia,. Tel: +-18 58 51 15 000 www.dnv.com / www.dnv.pl

 


BUREAU VERITAS

ATTESTATION
No. PRSO/MDU/20091216161622
Issued within the scope of the Bureau Veritas Marine Division General Conditions Delivree dans le cadre des Conditions Generates de la Division Marine du Bureau Veritas
Agreement of Diving Team for In-Water Surveys
This is to certify that:
Company:
ALPINUR PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE
Company address: ul. Targowa 5 74-100 GRYFINO  POLAND
are agreed by the Society to perform in-water surveys, in lieu of periodical bottom survey in drydock, in presence of surveyors of the Society, within the scope of the Rules, Part A - Chapter 2 and Chapter 3 Section 4.
This attestation remains valid until: 29 October 2012
and may be renewed for a further period of 3 years, subject to satisfactory renewal audit. This agreement is given subject to maintenance of original standards and ability of this firm, together with keeping informed the Society of any change in the information originally supplied.
At: Neuillyon 16 December 2009
F. THIBEDORE By order of the secretary

The latest published Rules of the Bureau Veritas Marine Division and the General Conditions therein are applicable.
La derniere idition des Reglements de la Division Marine du Bureau Veritas ainsi que les conditions GMrales qui yfigurent sont applicable

Any person nol a pany lo the contract pursuant to which this certificate is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said certificate, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in the establishment or issuance of this certificate, and in connection with any activities for which it may provide.
 

 


GERMANISCHER LLOYD

 

Approval Certificate

This is to certify, that the undernoted company has been approved by Germanischer Lloyd for services onboard ships classed with this Society.

Certificate No. 11 640-10HH
 Company ALPINUR PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE SP.Z o.o. ul. Targowa 5 74-100 Gryfino, POLAND

Description IW Survey
 

Technical Data/Application Above named company is approved to assist Germanischer Lloyd at
In-Water Surveys according to the Germanischer Lloyd Rules in force on ships
and equipment classed to the Society and on ships and equipment,
for which Germanischer Lloyd is authorized.
Divers action is restricted to operation according to the instructions of a Germanischer Lloyd surveyor or other authorized representative of Germanischer Lloyd.
Rules for the safety of divers and equipment are not included in this approval. Rather, the responsibility for the safety of such resting with the employing Company.
In event of changes being made to the equipment
the Certificate continues to be valid only, if modifications were checked
in accordance with the requirements for approval.


Approval Standard Procedural Requirements for Service Suppliers
Documents 10-089556, Data Sheet 2010-07-12, GL Szczecin

Remarks None.

Valid until 2015-07-12
 
File No. XIII.O.03
Hamburg, 2010-07-29
Germanischer Lloyd
Matthias Galle John Pau l Richard Williams


The latest edition of the General Terms and Conditions of Germanischer Lloyd is applicable. German law applies.

 


 

 


POCCHMCKMH MOPCKOH PEFHCTP CYAOXOACTBA

POCCHMCKMH MOPCKOH PEFHCTP CYAOXOACTBA
RUSSIAN MARITIME REGISTER IF SHIPPING                   7.1.4.2
  
RECOGNITION CERTIFICATE
This is to certify that
"ALPINUR"  Prace Podwodne i Hydrotechniczne 
    
is recognized by Russian Maritime Register of Shipping as a Finn performing the works listed in Annex to this Certificate in
accordance with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Survey Report No 06.00618.258 of 08.09.2006

The Firm's documents on the results of the above works are to bear the note:
. «The works have been carried out in accordance with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.
 
Recognition Certificate No. 06.00621.258

 is valid until 08.09.2011

This Certificate with Annex is valid until  08.09.2011

Ratable subject to confirmation each 12 month(s).
 
 
This Recognition Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.
The application procedure for this Recognition Certificate is set forth in the relevant Agreement between Russian Maritime

Date of issue 08.09.2006 No 0600621.258

Register of Shipping and the Finn.
Russian Maritime Register of Shipping
ftKoenee B.A. IV. Jakovlev

 


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ
POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE
This is to certify that
ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne

JEST CZŁONKIEM
has been approved as a member of

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI MORSKIEJ
POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

GDYNIA 2006 R.
Prezes/Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Włodzimierz Kłosiński


FORUM JAKOŚCI Quality International 2008

Kapituła Konkursu Forum Jakości Quality International 2008
pod patronatem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Klubu Polskie Forum ISO 9000
wraz z organizatorem Forum Biznesu
przyznaje firmie
ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne
tytuł Laureata oraz brązowe godło

QUALITY INTERNATIONAL FORUM JAKOŚCI 2008
w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości

Prezes PARP Członek Komisji Rewizyjnej
Danuta Jabłońska Klubu Polskie Forum ISO 9000
Jadwiga Majcher

Redaktor Naczelna Forum Biznesu Anna Biszkowiecka