Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2009

 • sprawdzenie
  1. Stanu technicznego umocnień brzegowych oraz stanu czystości dna na skarpach Kanału Piastowskiego (brzeg wschodni) 
  2. Stanu technicznego umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego oraz stanu czystości dna na skarpach (brzeg zachodni) na zlecenie Biura Projektów „BIMOR” Sp. z o.o. Szczecin

2008

 • Przegłąd stanu technicznego kolektora ściekowego W10/2
   zlokalizowanego przy nabrzeżu Bulwar Piastowski
  na zlecenie: Infra Sp. z.o.o.
 • Przegłąd stanu technicznego kolektora ściekowego W18
  zlokalizowanego przy ul. Trasa Zamkowa
  na zlecenie: Infra Sp. z.o.o.
 • Przegłąd stanu technicznego kolektora ściekowego W200/19
  zlokalizowanego przy ul. Trasa Zamkowa
  na zlecenie: Infra Sp. z.o.o.
 • Przeglądy pięcioletnie, na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., następujących nabrzeży:
  Szczecin: Belgijskiego, Warsztatowego, Holenderskiego, Czeskiego, Słowackiego, Luksemburskiego, Greckiego, Rampy Ro-Ro, Opolskiego, Drawskiego, Sosnowieckiego, Bulwar Śląski, Jugosłowiańskiego, Węgierskiego, Bytomskiego, Bytomskiego Uskok, Górnośląskiego, Czołowego, Dolnośląskiego, Zabrzańskiego, Południowego, Huk, Katowickiego, Katowickie Uskok, Parnicy, Dalb przy nabrzeżu Katowickim, Bydgoskiego.
  Świnoujście: Stanowisko promowe nr 2, Stanowisko promowe nr 3, Stanowisko promowe nr 4, Stanowisko promowe nr 5, Stanowisko promowe nr 6, Władysława IV, Hutników.
  Nabrzeża Basenu Trymerskiego: kierownica podwodna, Barkowe, Północna, Czyszczenie Barek, Wschodnie. Chemików, Górników, Portowców.
 • Przeglądy pięcioletnie na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, następujących nabrzeży:
  Dziwnów: Belony, Postojowego, Pasażerskiego, Umocnienia skarpowego, Falochronu wschodniego i zachodniego.
  Kamień Pomorski: Barkowego, Pomostu pasażerskiego, Pomostu spacerowego, Umocnienia brzegowego.
  Świnoujście: Falochronu wschodniego i zachodniego wraz z ostrogami, Ostrogi palisadowej W Karsiborzu.
  Trzebież: Postojowego, Wyciągu łodziowego, Wyspy Falochronowej, Wyspy Chełminek, Zachodniego, Północnego .
 • Coroczne przeglądy obiektów hydrotechnicznych w Elektrowni Dolna Odra S.A.
 • Coroczne prace sondażowe na kanałach doprowadzających i odprowadzających wody chłodzące.
 • Przegląd pięcioletni nabrzeża w Stoczni „POMERANIA”.
 • Przegląd i oczyszczenie komór czerpalnych pompowni wody P1 dla ZWiK Szczecin.
 • Podwodne przeglądy i prace naprawcze przy jednostkach pływających.
 • Przecięcie wraka okrętu trałowca 622 i przygotowanie do wydobycia jednostki w Porcie Wojennym Hel przy nabrzeżu Zachodnim.
 • Przegląd jednostek żeglugi śródlądowej pod nadzorem PRS Szczecin.
 • Przegląd jednostek żeglugi morskiej pod nadzorem BQV Szczecin.
 • Przegląd jednostek żeglugi morskiej pod nadzorem RMRS.
 • Przegląd jednostek żeglugi morskiej pod nadzorem DNV.
 • Przegląd i naprawa podwodnej części stanowiska cumowniczego dla firmy „POL-BETON” Sp. z o.o.
 • Iniekcja pod wodą, powstałych rys na filarach mostu w Wolinie.
 • Inwentaryzacja nabrzeża dla Szczecińskich Zakładów Nawozów Fosforowych „SUPERFOSFAT”.