Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Rok 2009

 • KonserwacjaKanału Włodarka w km 0+000 – 5+330
  Konserwacja kanału Starkowo w km 0+000 - 2+120
  Konserwacja kanału Gryfice A w km 0+000 - 2+700
  Konserwacja kanału Czarne w km 0+000 – 4+815
  na zlecenie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i
  Urządzeń Wodnych w Szczecinie (OT Gryfice)
   
 • Roboty konserwacyjne Kanałów Radziszewa
  na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
  Urządzeń wodnych w Szczecinie  
 •  Roboty konserwacyjne odcinka 2.2km Rzeki Słubii w gminie Moryń
  na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
  Urządzeń wodnych w Szczecinie
 • Konserwacja bieżące Kanału Gardno - 2,4 km
  na zlecenie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i
  Urządzeń Wodnych w Szczecinie (OT Nowogard)
 •  Konserwacja bieżące Kanału Kraśnik - 3.6 km
  na zlecenie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i
  Urządzeń Wodnych w Szczecinie (OT Nowogard)

 

 • Wykoszenia porostów ze skarp i
  rony wałów o powierzchni 59 800 m2 na polu
  refulacyjnym Mańko w na wysokości 44 km toru wodnego
  Świnoujście - Szczecin
  na zlecenie Urzędu Morskiego w szczecinie