Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Rok 2008

  • Refulacja kanału wód technologicznych W2 na zlecenie
    Zakładów Chemicznych Police S.A.
  • Refulacja,  oczyszczenie i udrożnienie oraz przegląd stanu technicznego ujęcia wody W1 na zlecenie  Zakładów Chemicznych Police S.A.