Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dredger specification   DOWNLOAD PDF

ALPINUR V – MULTIPURPOSE MACHINES FOR HYDRO ENGINEERING WORKS
Maritime region 2
Watemaster Classic includes in one machine: dredger with deep shovel and suction-pump dredger.
Optional machine making use of many hydraulic devices such as:
hydraulic compactors, saws to cut down trees, hydraulic forks, water sprinklers, pneumatic hammer drills
Engine: 6-cylinder, cooled with liquid
turbo-diesel made by Caterpillar
Power: 168 kW 225 KM 2000 rev./min, power supply 24V
Capacity of fuel tank: 1200 l
Hydraulics has got two feeding circuits for working tools  
Single piston compressor
Maximal working pressure: 320 bar, capacity 95 cm3
Single piston compressor
Maximal working pressure: 210 bar, capacity 100 cm3

Transport dimensions:
length 10,45 m
width 3.25 m
height 3.05 m
weight 17 t