Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR IV - PCHACZ

Rejon żeglugi 3

Pchacz o mocy 251 KM
Rodzaj i przeznaczenie statku: pchacz
Materiał główny, z którego zbudowano statek: stal
Rodzaj napędu: mechaniczny
Ilość mechanicznych urządzeń napędowych: 1, łączna moc 154 kW
Wymiary: długość całkowita 9,35 m
szerokość całkowita 4,33 m
Największe dopuszczalne zanurzenie: 1,05 m
Wyporność: 20,232 m3