Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR IV - TOWBOAT
Maritime region 3
Towboat of power 251 KM
Type and use of the ship: towboat
The main material of which the ship is built – steel
Type of drive: mechanical
Number of mechanical driving devices: 1 total power 154 kW
Dimensions: total length 9,35 m
total width: 4,33 m
maximal acceptable draught: 1,05 m
Displacement: 20,232 m