Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR - BARKA PCHANA

Rejon żeglugi 2

Barka pchana o wyporności 363,041 t.
Materiał główny: stal
Wymiary: długość całkowita 48.2 m
szerokość całkowita 6.5 m
Największe dopuszczalne zanurzenie: 1.54 m
ilość wodoszczelnych poprzecznych grodzi: 4
ilość pomieszczeń załadunkowych: 2

ALPINUR II - PONTON TRANSPORTOWY

Rejon żeglugi 2

Specjalistyczny ponton transportowy o wyporności 141,000m³,
pozycjonowany z pomocą podpór stabilizujących.
Materiał główny z którego zbudowano statek: stal
Wymiary: długość całkowita 22.21m
szerokość całkowita 8.21m
Największe dopuszczalne zanurzenie: 1.12m