Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

ALPINUR – PUSHED BARGE
Maritime region 2
Pushed barge of displacement 363,041 t.
Main material: steel
Dimensions: total length 48.2 m
total width: 6.5 m
maximal acceptable draught: 1.54 m
number of watertight transverse bulkheads: 4
number of loading rooms: 2
ALPINUR II – TRANSPORT PONTOON
Maritime region 2
Specialist transport pontoon of displacement 141,000m³
positioned with the use of stabilization supports
The main material of which the ship is built – steel
Dimensions: total length 22.21m
total width 8.21m
maximal acceptable draught 1.12m