Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Firma ALPINUR spełnia wymagania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
według normy PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001 
Nastawieni jesteśmy na ciągły rozwój, uwzględniając przy tym wymagania i oczekiwania naszych klientów. Staramy się, aby wykonywane usługi były na najwyższym poziomie i spełniały wymagania wdrożonych przez nas systemów.
Ponadto posiadamy autoryzację towarzystw klasyfikacyjnych takich jak Bureau Veritas,Germanischer Lloyd,Det Norskie Veritas oraz Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków
Jestesmy członkami Północnej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Firma ALPINUR została założona w 1990r i od początku swojej działalności zajmowała się wykonywaniem prac podwodnych i wysokościowych. Po 1997 roku firma wyspecjalizowała się w pracach podwodnych, a od 2000 roku prowadzi również prace hydrotechniczne. W pracach hydrotechnicznych dysponujemy specjalistycznymi pływającymi jednostkami technicznymi. Prace podwodne są organizowane i prowadzone przez zespół doświadczonych nurków pod nadzorem kierownika robót nurkowych z 20-letnim stażem zawodowym posiadającym kwalifikacje nurka pierwszej klasy. Wszyscy nasi nurkowie wraz z kadrą kierowniczą posiadają międzynarodowe uprawnienia zawodowe oraz międzynarodowe świadectwa zdrowia. Zapewniamy naszym pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Nasze usługi oparte są o nowoczesne technologie i materiały, które pozwalają przedłużyć żywotność starym obiektom hydrotechnicznym oraz jednostkom pływającym.
W roku 2007 został zakupiony teren przemysłowy, zabudowany w miejscowości Gryfino, ze 120m nabrzeżem oraz basenem postojowym na rzece Odrze. Teren ten stanowi bazę sprzętowo-magazynowo-remontową na potrzeby firmy.


Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić,
wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi."
Albert Einstein (1879 - 1955)