Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Wir führen Schüttungs- und Ausbaggerungsarbeiten bzw. Baggerreinigunsarbeiten aus.
  • Wir entfernen die unter Wasser versteckten Hindernisse aus Fahrwasser und aus Kai.
  • Wir befestigen und baggern den Seegrund aus.