Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR III – GRUE FLOTTANTE

Région de navigation 2
Grue flottante avec capacité de levage de 50 Mg et déplacement de 298,000mL
Matériau principal du bateau : acier
Dimensions : longueur totale 26,60m
largeur totale 9,10 m
Tirant d’eau maximal admissible 1,77 m