Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR  III - SCHWIMMKRAN

das 2. Schifffahrt - Gebiet
Schwimmkran mit Tragfähigkeit von 50 Mg und Wasserverdrängung von 298,000m³
Hauptstoff: Stahl
Grösse: 
Gesamtlänge: 26,60 m 
Gesamtbreite: 9,10 m 
der größte zulässige Tiefgang: l,77m