Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Concours Économique
Pendant le Concours Économique organisé par le Maréchal da la voďvodie de Poméranie occidentale,
la société Alpinur a reçu la nomination dans la catégorie:
LA MEILLEURE SOCIÉTÉ EN 2008
Ce concours s'acheva lors d'un gala solennel dans une salle d'opéra de château.
FORUM QUALITÉ QI 2008 / PRIX POUR LA SOCIÉTÉ ALPINUR