Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR P.P.i H. Sp.z o. o. 
ul. Targowa 5, 74-100 Gryfino, Polen 


Sekrätariat: 
e-mail:  info@alpinur.pl 
 

Geschäftsführer: Herr Dariusz Torebko
e-mail: dariusz@alpinur.pl