Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Travaux de dragage et de remblayage hydraulique
Nous réalisons les travaux de comblement, de dragage et de nettoyage préliminaire
Nous évacuons des obstacles sous-marins des voies de navigation, des lieux d’embarquement et des bords
Nous réalisons les travaux d’approfondissement et de renforcement du fond