Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Einspülarbeiten im Kanal des technologischen Wassers W2 für Zakłady Chemiczne S.A. 
  • Einspülarbeiten, Pflege, Durchstechen und Kontrolle des technischen Zustands der Wasserfassung für Zakłady Chemiczne S.A.