Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR IV - POUSSEUR
Région de navigation 3
Pousseur de la puissance de 251 KM
Type et fonction du bateau : pousseur
Matériau principal du bateau : acier
Commande : mécanique

Nombre d’appareils mécaniques de commande : 1 d'une puissance totale de 154 kW
Dimensions : longueur totale 9,35 m
largeur totale 4,33 m
Tirant d’eau maximal admissible : 1,05 m
Déplacement : 20,232 m