Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR IV - SCHUBSCHIFF

das 3. Schifffahrt - Gebiet
Schubschiff mit Leistung von 251 KM
Art. und Bestimmung des Schiffs: Schubschiff
Hauptstoff: Stahl.
Antriebsart: Mechanischer Antrieb
Anzahl der mechanischen Antriebeinrichtungen: 1 Gesamtleistung: 154kW
Hauptstoff: Stahl
Grösse:
Gesamtlänge: 9,35 m 
Gesamtbreite: 4,33 m 
der größte zulässige Tiefgang: l,05m
Wasserverdrängung: 20,232 m