Alpinur - prace podwodne i hydrotechniczne

Projekt nr: /2.32/III/3.4/ZARR/W/I/16/06, pn.: "Wprowadzenie innowacji procesowo - produktowej do firmy ALPINUR Prace Podwodne i Hydrotechniczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ALPINUR – PÉNICHE POUSSÉE

Région de navigation 2
Péniche poussée, déplacement de 363,041 t.

Matériau principale: acier
Dimensions : longueur totale 48.2 m
largeur totale 6.5 m
Tirant d’eau maximal admissible : 1.54 m
cloisons transversales étanches 4
espaces cargaison 2

ALPINUR II - PONTON de TRANSPORT

Région de navigation 2
Ponton de transport spécialisé, déplacement de 141,000mL
mise en position avec les supports de stabilisation
Matériau principal du bateau : acier
Dimensions : longueur totale 22.21m
largeur totale 8.21m
Tirant d’eau maximal admissible : 1.12m